verantwoord eekhoorns bijvoeren

Woonhuis & voederhuis

Eekhoorns begeven zich graag in tuinen waar ze kunnen huizen, schuilen, eten en eventueel drinken. Tuinen met voldoende grote bomen die bij voorkeur aaneengesloten takken hebben, zijn het populairst. Populaire bomen en struiken zijn hazelaar, beuken, notenbomen, inheemse eiken en tamme kastanjes. Indien u nog geen eekhoorn in uw tuin heeft (gezien), maar er wel 1 zou willen of indien u voor een gespotte eekhoorn een meer populaire tuin zou willen maken zijn een eekhoornvoederhuis en eekhoornwoonhuis aan te bevelen.

Eekhoornwoonhuis
Eekhoorns gebruiken graag holle bomen als nest- en schuilplek. Een geringe opening ter grote van de diameter iets groter dan een wc rol is al voldoende om naar binnen te komen. Oude spechtenholen voldoen wat dat betreft! Als er geen boomholtes in de nabijheid zijn, maken ze ook zelf bolvormige nesten. Vaak nabij de stam van een boom waar een dikke tak ontspruit. Stukjes bast, takjes, mos en lang gras worden gebruikt om een nest te bouwen.

Een goed dicht gebouwd eekhoornnest kan in de winter een aangename plek voor de eekhoorn vormen. In de wintermaanden fungeren ze als schuilplek en in de zomermaanden om jongen groot te brengen. Eekhoorns kunnen veel last hebben van vlooien. Nesten die vol zitten met vlooien worden verlaten en dan gaan ze op zoek naar een nieuwe plek. De meeste eekhoorns hebben sowieso meerdere nesten. Dit maakt ze minder kwetsbaar ten opzichte van roofdieren zoals marters.

In je tuin is een houten eekhoornhuis te plaatsen. Hang deze nabij de stam en dikke takken in een hoge boom op een hoogte van minimaal 4 maar liever circa 6 meter. Plaats het eekhoornwoonhuis op een schaduwrijke plek met de opening bij voorkeur richting het oosten of noordoosten. Het is niet nodig om het nest te voorzien van strooisel, maar wat droge bladeren in de kast leggen kan geen kwaad. Eekhoorns zullen zelf mos of takken meenemen om het nest ‘af te bouwen’ .  Een goed eekhoornwoonhuis is wind- en waterdicht heeft een ovale opening met een diameter van ca. 8 cm en heeft een rand rondom waarlangs de eekhoorns zich -ook met jongen in de bek- gemakkelijk kunnen verplaatsen. De opening van 8cm is royaal voor de omvang van de eekhoorn, maar dit is raadzaam zodat ze ook met jongen in en uit het nest kunnen komen.

Eekhoornvoederhuis
Indien er eekhoorns in de nabijheid zitten of misschien al wel op de vogelvoersilo gespot zijn, is het raadzaam om een speciaal voederhuisje voor eekhoorns op te hangen. Een eekhoorn kan zich verwonden of vast komen te zitten in een vogelvoersilo. Bovendien is het meeste vogelvoer niet geschikt als eekhoornvoer.

Een eekhoornvoederhuis bevat een transparante voorzijde zodat de eekhoorns het voer kunnen zien. De deksel moet er voor zorgen dat het voer niet nat kan worden. Voor het kijkglas dient een plankje uit te steken waar de eekhoorn kan zitten. De deksel moet niet te zwaar zijn en makkelijk te open zijn. De deksel moet vanzelf weer sluiten. De meeste eekhoorns hebben snel in de gaten hoe ze het klepje kunnen openen om bij het voer te komen. Ze zullen dan op hun gemakje op de zitplank de nootjes en zaden openen en opeten. In de herfst kan het zijn dat ze het voer ophalen en meenemen naar verstopplekken om voorraden aan te leggen in plaats van direct nuttigen. Indien een (jonge) eekhoorn niet begrijpt hoe ze het voer kunnen bereiken, kun je een hazelnoot tussen de deksel klemmen zodat het op een kiertje komt te staan.
Hang een eekhoornvoederhuisje in een boom nabij beschutting op ca. 3m hoogte. Indien er geen geschikte bomen in de nabijheid zijn, is -zo hoog mogelijk – ophangen aan een schutting een alternatief. Bevestigen tegen een stenen muur is niet aan te bevelen. Een eekhoorn beweegt zich makkelijker langs takken of hout en wil bovendien het liefst snel in het groen kunnen verdwijnen indien er gevaar dreigt.